Portfolio

Exhibition Hall at Kobe Higashi

Exhibition Hall at Kobe Higashi

Design : Sumitomo Forestry Co., Ltd.

Tenshichi

Tenshichi

Design : Nobuaki Nakagawa

Photo : Shizuko Fujikura by Komirai koubou

pagetop