Portfolio

First Cabin Tsukiji Hotel

First Cabin Tsukiji Hotel

Design : Fumio Araki

Personal House

Personal House

Design : Takeshi Shikauchi Architect Office

Photo : Fumio Araki

Personal House at Himonya

Personal House at Himonya

Design : Takeshi Shikauchi Architect Office

Photo : Fumio Araki

Okazaki Wis Square

Okazaki Wis Square

Design : Design Office Comfort

Shinjuku Shahoden

Shinjuku Shahoden

Design : Ishii Architect Office Co., Ltd.

Shinjuku Shahoden

Shinjuku Shahoden

Design : Ishii Architect Office Co., Ltd.

Kushiro JP Tower Store

Kushiro JP Tower Store

Design : Atsushi morita (Design Label Inc.)

Higashi-Nakano Sakurayama Residence(The Parkhouse)

Higashi-Nakano Sakurayama Residence(The Parkhouse)

Design : Ikeda (MITSUBISHI JISHO Residence Co., Ltd.)

Yuinoyado Yaeikan Hotel

Yuinoyado Yaeikan Hotel

Design : Aechitecture Studio Ikko . Inc

champagne bar

champagne bar

Design : Shin Photo Work

Photo : trigon inc

Xihu Crystal Jade In Hang Zhou

Xihu Crystal Jade In Hang Zhou

Design : Design Studio Spin Inc.

Tonikaku

Tonikaku

Design : PHIL DESIGN

Photo : Shin Photo Work

pagetop